اسفند ۳, ۱۳۹۴

مزایای استفاده از موتور های واتر جت

در حال حاضر صنایع دریایی کشور از سیستم های پیشرانه ای سنتی پروانه ای استفاده  می کنند در سیستم های واتر جت جدید با حذف مکانیز پروانه برای حرکت با استفاده از مکش آب از زیر بدنه کشتی و دمیدن آب از عقب شناور باعث پیش وری شناور می شود.مزایای این روش را  می توان […]

آموزشی